Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Η ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία αντιμετώπισης ψυχολογικών διαταραχών και ψυχικής δυσφορίας, μέσω της χρήσης λεκτικών και ψυχολογικών τεχνικών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο ψυχοθεραπευτής βοηθάει τον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ή γενικά προβλήματα όπως μια ψυχική ασθένεια ή μία πηγή άγχους στη ζωή του.

Θέλω να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία

Ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και στρατηγικών. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι τύποι ψυχοθεραπείας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας θεραπευτικής σχέσης, την επικοινωνία και την προσπάθεια να ξεπεραστούν προβληματικές σκέψεις ή συμπεριφορές.

 

Είδη Ψυχοθεραπείας

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούνε τη λέξη ψυχοθεραπεία, φαντάζονται αμέσως έναν θεραπευόμενο να μιλάει, ενώ κάθεται σε έναν καναπέ, και τον θεραπευτή να κάθεται σε μια κοντινή καρέκλα σημειώνοντας λέξεις σε ένα σημειωματάριο. Υπάρχει στην πραγματικότητα μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην ψυχοθεραπεία. Η ακριβής μέθοδος που χρησιμοποιείται σε κάθε κατάσταση μπορεί να ποικίλει με βάση διάφορους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η εκπαίδευση και το υπόβαθρο του θεραπευτή, οι προτιμήσεις του θεραπευόμενου και η ακριβής φύση του τρέχοντος προβλήματός του.

Μερικές από τις κύριες προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία είναι:

 

Γνωστική Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Η Γνωστική Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία εξετάζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας ως απάντηση σε μια κατάσταση. Η κατανόηση αυτής της αλληλεπίδρασης μέσα από μια διαδικασία συνεργατικής ανακάλυψής της ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, τους επιτρέπει να συνεργαστούν. Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς και του τρόπου σκέψης του θεραπευόμενου.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία ;

Γνωστική Αναλυτική ψυχοθεραπεία

Η Γνωστική Αναλυτική ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία, ατομική ψυχοθεραπεία. Εστιάζει την προσοχή της στον τρόπο που δημιουργήθηκαν και διαιωνίστηκαν ρόλοι και συμπεριφορές που κατ’ αρχήν (στην παιδική και εφηβική ηλικία) ήταν προσαρμοστικές για το άτομο, αλλά στη συνέχεια (ενήλικη ζωή) έγιναν αναποτελεσματικές και δυσλειτουργικές με αποτέλεσμα να προκαλούν έντονη δυσφορία και ποικίλα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα για τα οποία το άτομο ζητάει βοήθεια.

Τι είναι η Γνωστική Αναλυτική θεραπεία;

Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Πως λειτουργεί ο ψυχολόγος;

Ψυχαναλυτική θεραπεία

Η ψυχαναλυτική θεραπεία έλαβε την επίσημη αρχή της όταν ο Sigmund Freud άρχισε να χρησιμοποιεί θεραπεία ομιλίας για να συνεργαστεί με ασθενείς. Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν την ανάλυση της μεταβίβασης, την ερμηνεία των ονείρων και τον ελεύθερο συνειριρμό. H ψυχαναλυτική προσέγγιση περιλαμβάνει τη διερεύνηση των σκέψεων και των προηγούμενων εμπειριών του θεραπευόμενου. Στόχος της είναι η αναζήτηση των ασυνείδητων σκέψεων, συναισθημάτων και αναμνήσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του.

 

Προσωποκεντρική θεραπεία

Ξεκινώντας τη δεκαετία του 1950, η σχολή σκέψης γνωστή ως ανθρωπιστική ψυχολογία άρχισε να επηρεάζει την ψυχοθεραπεία. Ο ανθρωπιστής ψυχολόγος Carl Rogers ανέπτυξε μια προσέγγιση γνωστή ως πελατοκεντρική θεραπεία, η οποία επικεντρώθηκε στον θεραπευτή στοχεύοντας στην άνευ όρων θετική σχέση με τον θεραπευόμενο. Σήμερα, οι πτυχές αυτής της προσέγγισης παραμένουν ευρέως χρησιμοποιούμενες. Η ανθρωπιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στο να βοηθά τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Τέτοιες προσεγγίσεις τείνουν να τονίζουν τη σημασία της αυτοεξερεύνησης, της ελεύθερης θέλησης και της αυτοπραγμάτωσης.

Μαρία Παπουτσή
M.Sc. Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της καταθλιψης;

Πως να αντιμετωπίσω τη μοναξιά;

H επιτυχημένη σχέση και τα μυστικά της

One Comment

Leave a Reply