Ένας ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, είναι εκπαιδευμένος  στη ψυχοθεραπεία και πιο συγκεκριμένα σε μία ή περισσότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Ενδέχεται επίσης, να είναι εκπαιδευμένος και στην συμβουλευτική.

Ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του, σε άτομα με ψυχικές παθήσεις και σε άτομα που περνούν δύσκολες  συναισθηματικές στιγμές.  Για παράδειγμα, ένας ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει κάποιον με συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, προβλήματα θυμού ή πένθος.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Πως λειτουργεί ο ψυχολόγος;

Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Τι αξιολογεί ο ψυχολόγος σε σχέση με τον θεραπευόμενο;

Η ψυχοθεραπεία, είναι ένας τύπος θεραπείας που βοηθάει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα, ψυχικής φύσεως, που δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα και προβληματισμό και να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους.

Ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής αξιολογεί τις δυνάμεις, το περιβάλλον (οικογενειακό, επαγγελματικό), τους τρόπους επικοινωνίας και τους ρόλους που λαμβάνει ο θεραπευόμενος.

 

Πόσο σημαντική είναι η θεραπευτική σχέση του θεραπευόμενου με τον ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή;

Η θεραπευτική σχέση είναι σημαντική και πρέπει ο θεραπευόμενος να είναι σε θέση να εμπιστευτεί τον ψυχοθεραπευτή του. Εάν δεν δημιουργηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης με τον ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή, και ως εκ τούτου, ο θεραπευόμενος ψεύδεται ή αποκρύπτει σημαντικές πληροφορίες για την προσωπική του ζωή, δεν πρόκειται να λάβει πραγματική βοήθεια. Κρίνεται αναγκαίο να νιώσει, από ορισμένες απόψεις και σε κάποιο, ίσως μεταγενέστερο, σημείο της θεραπείας, ότι ο ψυχοθεραπευτής θα τον βοηθήσει. Στην περίπτωση, που έχει πραγματοποιήσει πλήθος συνεδριών και δεν αισθάνεται ανακούφιση από τα συναισθηματικά του προβλήματα, ίσως να μην έχει την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

Στη ψυχοθεραπεία, οι ψυχολόγοι – ψυχοθεραπευτές εφαρμόζουν επιστημονικά επικυρωμένες διαδικασίες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν πιο υγιείς και αποτελεσματικές συνήθειες. Εξάλλου, η ψυχοθεραπεία είναι μια συλλογική θεραπεία που βασίζεται στη σχέση του θεραπεύομενου με έναν ψυχολόγο –  ψυχοθεραπευτή. Η ψυχοθεραπεία είναι κατά κύριο λόγο επικεντρώμενη στο διάλογο, παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που επιτρέπει στον θεραπευόμενο να μιλάει ανοιχτά με κάποιον που είναι αντικειμενικός, ουδέτερος και μη επικριτικός. Η ορθά δομημένη θεραπευτική σχέση θα συμβάλλει στην αλλαγή μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς που εμποδίζουν τους θεραπευόμενους να νιώσουν καλύτερα.

 

Χρόνος και συχνότητα συνεδριών του θεραπευόμενου με τον ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή

Η μέση συχνότητα των συνεδριών είναι μία συνεδρία εβδομαδιαίως, ενώ ανάλογα με την περίπτωση σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται περισσότερες ή λιγότερες συνεδρίες. Οι περισσότερες θεραπευτικές συναντήσεις έχουν διάρκεια  60΄ λεπτά της ώρας.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών είτε πρόκειται για ατομικές έιτε για θεραπείες ζεύγους , ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος και των στόχων που τέθηκαν στην αρχή του κύκλου των συνεδριών. Συνήθως για ήπια προβλήματα, η θεραπεία θα πρέπει να είναι σχετικά σύντομη ή βραχυπρόθεσμη. Για πιο σοβαρά προβλήματα (ειδικά χρόνιες ή μακροπρόθεσμες δυσκολίες), θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Η επιλογή, όταν θελήσετε να τερματίσετε τη θεραπεία με τον ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή, είναι πάντα του θεραπευόμενου. Εάν ο θεραπευόμενος νιώθει καλύτερα μπορεί να τερματίσει τη ψυχοθεραπεία ή να ελαττώσει την συχνότητα των συνεδριών.

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν επιλέξω έναν ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή;

Το πιο σημαντικό κατά την επιλογή ψυχοθεραπευτή, είναι να βρείτε κάποιον, με τον οποίο να αισθάνεστε άνετα. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και ο θεραπευτής σας δεν μπορεί να γίνει φίλος σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν θεραπευτή, ο οποίος σέβεται την ατομικότητα, τις απόψεις και τον εαυτό σας.

Θέλω να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία

Ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής θέτει θεραπευτικούς στόχους;

Ο καθορισμός θεραπευτικών στόχων, που αφορούν στα προβλήματα που αποτέλεσαν την αιτία να ξεκινήσετε τη θεραπεία, διασφαλίζουν ότι τόσο εσείς όσο και ο θεραπευτής σας βρίσκεστε στον ίδιο «δρόμο». Επίσης, εξετάζοντας περιστασιακά τους εν λόγω στόχους, μπορείτε να χαρτογραφήσετε την πρόοδό σας (ή την έλλειψη αυτής) στη θεραπεία. Για να θέσετε συγκεκριμένους και εφικτούς θεραπευτικούς στόχους, μπορείτε να ζητήσετε από τον θεραπευτή σας να σας βοηθήσει.