Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική γονέων έχει ως κυρίαρχο στόχο τη στήριξη του γονέα που αντιμετωπίζει μικρές ή μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με το παιδί του ή άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την αρμονία της οικογένειάς του και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν. Ο ειδικός ακούει , καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους γονείς, ώστε μέσα από συγκεκριμένα βήματα, συμβουλές ή τεχνικές να βρουν καταλληλότερους ή διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν.

Ένα από τα θέματα που διαπραγματεύεται η συμβουλευτική γονέων είναι το διαζύγιο. Το διαζύγιο είναι μια ψυχικά τραυματική εμπειρία για αυτούς που χωρίζουν. Όταν παρθεί η απόφαση διαζυγίου οι γονείς…

H τιμωρία σε οποιαδήποτε μορφή της δείχνει έλλειψη σεβασμού στο παιδί, δημιουργεί στο παιδί ανασφάλεια και το κάνει να πιστεύει πως δε μπορεί να ελέγξει το ίδιο τη συμπεριφορά του. Επιπλέον, είναι αποδεδειγμένο πως η τιμωρία…

Οι κίνδυνοι από την χρήση του Facebook, του Instagram και των social networks είναι από τα κυριότερα θέματα συζήτησης των ανθρώπων αυτήν την εποχή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσελκύουν τους μαθητές, που βρίσκουν ότι η διαδικτυακή επικοινωνία …

Ενα από τα πιο σημαντικά θέματα που διαπραγματεύεται η συμβουλευτική γονέων είναι οι αντιμετώπιση των παιδικών φόβων. Προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή υποχώρηση των φυσιολογικών φόβων της προσχολικής ηλικίας, οι γονείς και οι παιδαγωγοί είναι απαραίτητο να…

Αναζητήστε αξιολόγηση σε περίπτωση που ένα παιδί, άνω των δύο ετών, μπορεί να μιμηθεί μόνο ομιλία και κινήσεις και δεν παράγει λέξεις αυθόρμητα. Επαναλαμβάνει συνεχώς συγκεκριμένους ήχους ή λέξεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει προφορική γλώσσα…

Ένα από τα θέματα που διαπραγματεύεται η συμβουλευτική γονέων είναι τα τικ στα παιδιά. Το τικ είναι μια ανεξέλεγκτη, ξαφνική, επαναλαμβανόμενη κίνηση ή ήχος που μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Τα τικ που αφορούν τις κινήσεις…