Τι πρέπει να γνωρίζω πριν επιλέξω ένα ψυχοθεραπευτή;

Το πιο σημαντικό κατά την επιλογή ψυχοθεραπευτή, είναι να βρείτε κάποιον, με τον οποίο να αισθάνεστε άνετα. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και ο θεραπευτής σας δεν μπορεί να γίνει φίλος σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν θεραπευτή, ο οποίος σέβεται την ατομικότητα, τις απόψεις και τον εαυτό σας.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Πως λειτουργεί ο ψυχολόγος;

Η θεραπευτική σχέση είναι σημαντική και πρέπει να είστε σε θέση να εμπιστευτείτε τον θεραπευτή σας. Εάν δεν δημιουργηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης με τον ψυχοθεραπευτή, και ως εκ τούτου ψεύδεστε ή αποκρύπτετε σημαντικές πληροφορίες για την προσωπική σας ζωή, δεν πρόκειται να λάβετε πραγματική βοήθεια. Κρίνεται αναγκαίο να νιώσετε, από ορισμένες απόψεις και σε κάποιο, ίσως μεταγενέστερο, σημείο της θεραπείας, ότι ο θεραπευτής θα σας βοηθήσει. Στην περίπτωση, που έχετε πραγματοποιήσει πλήθος συνεδριών και δεν αισθάνεστε ανακούφιση από τα συναισθηματικά σας προβλήματα, ίσως να μην έχετε την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

Πόσο χρόνο θα χρειαστεί ώστε να νιώσω καλύτερα;

Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια εύκολη ερώτηση, είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Καθότι εξαρτάται από το ψυχολογικό υπόβαθρο του θεραπευόμενου, τη σοβαρότητα του προβλήματος και άλλους παράγοντες. Συνήθως για ήπια προβλήματα, η θεραπεία θα πρέπει να είναι σχετικά σύντομη ή βραχυπρόθεσμη. Για πιο σοβαρά προβλήματα (ειδικά χρόνιες ή μακροπρόθεσμες δυσκολίες), θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Η επιλογή, όταν θελήσετε να τερματίσετε τη θεραπεία, είναι πάντα δική σας. Εάν πιστεύετε ότι νιώθετε καλύτερα μπορείτε να τερματίσετε τη θεραπεία ή να ελαττώσετε την συχνότητα των συνεδριών.

Τι είναι οι θεραπευτικοί στόχοι;

Ο καθορισμός θεραπευτικών στόχων, που αφορούν στα προβλήματα που αποτέλεσαν την αιτία να ξεκινήσετε τη θεραπεία, διασφαλίζουν ότι τόσο εσείς όσο και ο θεραπευτής σας βρίσκεστε στον ίδιο «δρόμο». Επίσης, εξετάζοντας περιστασιακά τους εν λόγω στόχους, μπορείτε να χαρτογραφήσετε την πρόοδό σας (ή την έλλειψη αυτής) στη θεραπεία. Για να θέσετε συγκεκριμένους και εφικτούς θεραπευτικούς στόχους, μπορείτε να ζητήσετε από τον θεραπευτή σας να σας βοηθήσει.

Τι πρέπει να ξέρω πριν ξεκινήσω ψυχοθεραπεία

Leave a Reply